Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

LEDENVERGADERING

terug naar overzicht

Dinsdag, 4 december 2018

Beste leden, Op vrijdag 21 december a.s. vindt de ledenvergadering plaats in de "Blomehoaf" aan de Tulpenstraat 20 te Pey. De aanvang van de vergadering is om 20.00 uur. AGENDA: 1. Opening voorzitter 2. Mededelingen en Binnengekomen stukken 3. Verslag ledenvergadering 29 december 2017 4. Verslag secretaris verenigingsjaar 2018 5. Verslag kascontrole en penningmeester 6. Verkiezing bestuursleden, aftredend Pierre Stijnen en Rien Smits, beiden herkiesbaar 7. Beheersorganisatie eventuele visvijver "De Haeselaar" 8. Wedstrijdrooster en -reglement 2019 9. W.V.T.T.K./Rondvraag 10. Sluiting