Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

AVG (wet pers. geg. bescherming)

PRIVACYVERKLARING VAN H.S.V. PEY EN OMSTREKEN ECHT-SUSTEREN NEDERLAND
Hengelsportvereniging Pey en Omstreken is gevestigd te Echt-Susteren en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40176950. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement artikel 5 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens H.S.V. Pey e.o. verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.


1.GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 H.S.V. Pey e.o. verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

a.zich inschrijft / aanmeldt als lid van een bij Sportvisserij Nederland aangesloten hengelsportvereniging of landelijke specialistenorganisatie;
b.deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.;
c.contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

1.2H.S.V. Pey e.o. verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

a.voorletters en naam;
b.geboortedatum;
c.adres;
d.e-mailadres;
e.telefoonnummer;
f.leeftijd;
g.geslacht;
h.rekeningnummer(s);
i.het lidmaatschaps(nummer) van een hengelsportvereniging;
j.en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties, hengelsportresultaten e.d.);
k.browsercookies.

1.3 H.S.V. Pey e.o. kan deze gegevens gebruiken om:

•het verstrekken van een lidmaatschapskaart, voor personen welke niet in bezit zijn van visdocument;
•vervaardigen van kaartenbestand met o.a. vermelding contributie en lidmaatschapsjaar;
•indienen van verzoek om verkrijging van gemeentelijk subsidie;
•voorlichting (informatievoorziening) n.a.v.uitslagen viswedstrijden middels facebook ;
•plaatsing van artikel met foto n.a.v. uitslagen viswedstrijden op website van onze vereniging /;
•plaatsing van artikel met foto van uitslag op LOES (Lokale Omroep Echt-Susteren);
•plaatsing van artikel met foto in lokaal weekblad ’t Waekblaad;
•1x per jaar vervaardigen clubblad met alle uitslagen met foto’s;
•Distributie van vispassen bij BOKOI Hengelsport, Handelsweg 5A, 6114 BE, Susteren.


2.INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met H.S.V. Pey e.o. via telefoonnummer 046-4493364 of per e-mail: g.vangisteren@home.nl voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop H.S.V. Pey e.o. persoonsgegevens verwerkt;

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c) inzage in de persoonsgegevens die H.S.V. Pey met betrekking tot u verwerkt;

(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door H.S.V. Pey e.o..


3.BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1H.S.V. Pey e.o. zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3.2H.S.V. Pey e.o. treft adequate technische en organisatorische maatregelen om
uw gegevens te beveiligen.


4.DERDEN

4.1H.S.V. Pey e.o. kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

•Sportvisserij Nederland;
•NOC*NSF waarvan Sportvisserij Limburg lid is;
•verwerkers van H.S.V. Pey e.o. (voor de uitvoering van de dienstverlening);
•personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving;
•Gemeente Echt-Susteren.

4.2H.S.V. Pey e.o. verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of H.S.V. Pey e.o. daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.


5.WIJZIGINGEN
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.


Echt-Susteren, mei 2018