Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Het laatste verenigingsnieuws

OVERLIJDEN HUUB HEIJTHUIJSEN

OVERLIJDEN HUUB HEIJTHUIJSEN

publicatiedatum: Woensdag, 16 januari 2019

Met groot verdriet en diepe verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze collega wedstrijdvisser Huub Heijthuijsen, welke gestorven is op 14 januari jl. op 70-jarige leeftijd. Woorden schieten te kort, allen binnen de vereniging waren hoopvol gestemd toen Huub bij diverse wedstrijden in het voorbije seizoen aanwezig was. Doch blijkbaar, ondanks zijn wilskracht heeft hij deze ongelijke strijd niet mogen winnen. Wij verliezen in hem een verenigingsman in hart en nieren, hij was vriendelijk, sportief, behulpzaam en had ook vaak een luisterend voor anderen. Vissen was zijn passie, als hij maar even kon, was hij present. Onze vereniging had hij hoog in het vaandel staan. Langs deze weg willen wij Huub bedanken voor de vele mooie jaren en wensen zijn echtgenote, kinderen en verdere familieleden veel sterkte in deze moeilijke periode. De uitvaart vindt plaats op zaterdag 19 januari om 14.00 uur in de parochiekerk van O.L.V. Onbevlekt Ontvangen aan de Kerkstraat 1 te Pey-Echt.

Lees verder

NIEUW CLUBLOKAAL

NIEUW CLUBLOKAAL

publicatiedatum: Zondag, 30 december 2018

Met ingang van 1 januari a.s. is ons nieuwe clublokaal: Café 't Hingen, gelegen aan het adres Op den Dijk 2A te Hingen-Peij. Het Bestuur

Lees verder

AFHALEN VISPAS 2019

AFHALEN VISPAS 2019

publicatiedatum: Zaterdag, 22 december 2018

H.S.V. PEIJ en OMSTREKEN Op zondag 6 januari 2019 stellen wij U wederom in de gelegenheid om de vispas af te halen c.q. aan te vragen. Het voorjaar nadert met rasse schreden en velen zullen de waterkant opzoeken om zijn of haar hengeltje uit te gooien. Zorg daarom dat U tijdig in bezit bent van de vereiste vergunning, een boete kost heel veel geld. Nieuwe leden zijn uiteraard van harte welkom, ouders kunnen hun kinderen aanmelden voor deelname aan een viscursus, zodat ze met vader en/of moeder ook een hengeltje kunnen uitgooien. Let op: ons nieuw clublokaal is m.i.v. 1 januari a.s. : café 't Hingen, Op den Dijk 2A, Hingen Peij, we zijn er voor U van 10.00 tot 12.00 uur. Het Bestuur VIS PAS MET DE VISPAS

Lees verder

LEDENVERGADERING

LEDENVERGADERING

publicatiedatum: Dinsdag, 4 december 2018

Beste leden, Op vrijdag 21 december a.s. vindt de ledenvergadering plaats in de "Blomehoaf" aan de Tulpenstraat 20 te Pey. De aanvang van de vergadering is om 20.00 uur. AGENDA: 1. Opening voorzitter 2. Mededelingen en Binnengekomen stukken 3. Verslag ledenvergadering 29 december 2017 4. Verslag secretaris verenigingsjaar 2018 5. Verslag kascontrole en penningmeester 6. Verkiezing bestuursleden, aftredend Pierre Stijnen en Rien Smits, beiden herkiesbaar 7. Beheersorganisatie eventuele visvijver "De Haeselaar" 8. Wedstrijdrooster en -reglement 2019 9. W.V.T.T.K./Rondvraag 10. Sluiting

Lees verder

VERHOGING AFDRACHT VISPAS

VERHOGING AFDRACHT VISPAS

publicatiedatum: Woensdag, 28 november 2018

Sportvisserij Nederland: Verhoging afdracht(en) en afschaffen Zeevispas Van Sportvisserij Nederland kregen wij het volgende bericht: ”De Zeevispas is qua aantal de afgelopen jaren hard teruggelopen en op de ledenvergadering van 9 juni 2018 is het voorstel gedaan om de Zeevispas af te schaffen en uit het huishoudelijk regelement te halen. Aan dit voorstel is gehoor gegeven. De verenigingen, die het betreft, ontvangen hier nog een uitgebreide brief over. De landelijke afdracht wordt voor het eerst sinds het ontstaan van de VISpas verhoogd, deze wordt uitsluitend voor de VISpas €1,00 hoger. De landelijke afdracht voor de Extra VISpas en JeugdVISpas blijft gelijk. Deze aanpassingen worden automatisch verwerkt in HSV Leden 2015.” Dit betekent in totaliteit een verhoging van € 1,00.

Lees verder

KAMPIOENEN 2018

KAMPIOENEN 2018

publicatiedatum: Zondag, 7 oktober 2018

Het slot van de hengelcompetitie was tot op de laatste wedstrijd spannend voor de plaatsen 2 en 3. Zowel Ger van Gisteren, Harrie Winteraeken en Bert Lemmens kwamen hiervoor nog in aanmerking. Gelet op de betere vangsten in het tweede gedeelte van het parcours was de verwachting dat er verschuivingen zouden plaatsvinden. Door een minder goede wedstrijd c.q. plaats van Bert Lemmens haalde deze het podium niet en zakte naar de 5e plaats. Harrie Winteraeken klom naar plaats twee vanwege de zeer goede vangsten in de laatste wedstrijd. Ger van Gisteren eindigde op een verdienstelijke derde stek. In de voorbije competitie werd een totaal gewicht aan vis gewogen van 111.205 gram, hetgeen 14 kg meer was dan in 2017. Het aantal vissen bedroeg 2.633, 110 meer dan in 217. Het meeste aantal vissen werd gevangen door Ger van Gisteren t.w. 295. De zwaarste vis werd gevangen door Bert Lemmens 2.230 gram. De koning van HSV Peij e.o. werd Heinz Coonen met een puntenaantal van 13, Harrie Winteraeken 24 en Ger van Gisteren 25.

Lees verder

opzeggen lidmaatschap

opzeggen lidmaatschap

publicatiedatum: Donderdag, 29 december 2011

Nieuwe wetgeving omtrent lidmaatschappen per 1 december 2011. Stilzwijgende verlenging lidmaatschap vereniging blijft mogelijk. Per 1 december 2011 gelden er nieuwe regels voor de verlenging van abonnementen op tijdschriften, sportscholen en hulpdiensten. Deze regels zijn echter niet van toepassing op lidmaatschappen van verenigingen. Wel zijn verenigingen vanaf 1 december 2011 verplicht om hun leden goed te informeren over de mogelijkheid om het lidmaatschap op te zeggen. Deze eis geldt voor alle verenigingen, dus ook voor hengelsportverenigingen. De nieuwe verplichting houdt concreet in dat een vereniging verplicht is ervoor te zorgen dat de leden de voor opzegging van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen. Op welke manier de vereniging hiervoor zorgt, is in principe aan de vereniging zelf. Middels het invullen van het contactformulier kunt U elke wijziging aan ons doorgeven.

Lees verder

Welkom

Van harte welkom op de site van h.s.v. Peij en Omstreken, de vereniging werd opgericht op 10 augustus 1985 in het kerkdorp Peij in de voormalige gemeente Echt door enkele tientallen enthousiaste sportvissers.

Ons clublokaal café 't Hingen is gelegen aan het adres: Op den Dijk 2A te Hingen-Peij.

Geniet van de vele informatie onder de sitelinks, heeft U vragen of opmerkingen stel ze via het contactformulier. Nieuwe leden zijn uiteraard van harte welkom.

VISWEERBERICHT