Het laatste verenigingsnieuws

FEESTAVOND

FEESTAVOND

publicatiedatum: Zondag, 28 oktober 2018

Op zaterdag 17 november a.s. zal onze vereniging de jaarlijkse feestavond houden in haar clublokaal "De Blomehoaf" aan de Tulpenstraat 20 te Peij. Tijdens deze feestavond zal de Koning van 2018 worden gehuldigd en krijgen alle deelnemers aan de wedstrijden hun behaalde eremetaal en hun levensmiddelenpakket. Ook de leden van H.S.V. Peij die niet aan de wedstrijden hebben deelgenomen zijn eveneens van harte welkom op deze avond met muziek van Deejay Jopie. Om de kosten enigszins te drukken vragen wij een bijdrage van € 15,00 p.p. Opgave voor deze feestavond kan geschieden middels het antwoordstrookje bij de uitnodiging of bij een van de bestuursleden en wel vóór 9 november a.s. Het Bestuur

Lees verder

KAMPIOENEN 2018

KAMPIOENEN 2018

publicatiedatum: Zondag, 7 oktober 2018

Het slot van de hengelcompetitie was tot op de laatste wedstrijd spannend voor de plaatsen 2 en 3. Zowel Ger van Gisteren, Harrie Winteraeken en Bert Lemmens kwamen hiervoor nog in aanmerking. Gelet op de betere vangsten in het tweede gedeelte van het parcours was de verwachting dat er verschuivingen zouden plaatsvinden. Door een minder goede wedstrijd c.q. plaats van Bert Lemmens haalde deze het podium niet en zakte naar de 5e plaats. Harrie Winteraeken klom naar plaats twee vanwege de zeer goede vangsten in de laatste wedstrijd. Ger van Gisteren eindigde op een verdienstelijke derde stek. In de voorbije competitie werd een totaal gewicht aan vis gewogen van 111.205 gram, hetgeen 14 kg meer was dan in 2017. Het aantal vissen bedroeg 2.633, 110 meer dan in 217. Het meeste aantal vissen werd gevangen door Ger van Gisteren t.w. 295. De zwaarste vis werd gevangen door Bert Lemmens 2.230 gram. De koning van HSV Peij e.o. werd Heinz Coonen met een puntenaantal van 13, Harrie Winteraeken 24 en Ger van Gisteren 25.

Lees verder

BOKOI-BOKAAL

BOKOI-BOKAAL

publicatiedatum: Zondag, 7 oktober 2018

Op zaterdag 6 oktober jl. werd de 9e en laatste wedstrijd gevist op het afvoerkanaal nabij de Clauscentrale te Maasbracht. In deze wedstrijd werd er tevens gevist om de BOKOI-Bokaal, welke geschonken is door Hengelsport Bokoi te Susteren. De weergoden deden deze morgen hun uiterste best, een heerlijk zonnetje en windstil. Ger van Gisteren en Bert Lemmens namen plaats op de kop- en staartpositie. Echter na een half uur verloor Ger de koppositie vanwege een tweetal "vreemde" vissers die eveneens op het parcours een visje probeerde te verschalken. Voorop gesteld deze laatste wedstrijd was over het algemeen de beste wedstrijd van het seizoen kwa vangsten. Hadden in de vorige wedstrijden de grondels de overhand, nu waren het de voorns. Direct bij de eerste inzetten ving menigeen meteen vis. Vooral de plaatsen gelegen naar de Maas toe, vingen constant vis en na afloop bleek dat daar ook de nodige kilo's gevangen waren. Op de rest van het parcours werd wel vis gevangen doch niet in die groten getale. De snoeken en snoekbaarzen waren ook weer goed vertegenwoordigd, menigeen had meerdere keren een snoek aan de lijn die zin had in een lekkere hap. Een prachtig viswater waarop we trots mogen zijn en waarop we hopelijk volgend jaar wederom een hengeltje mogen uitgooien. Bij de weging was het Jos Vaessen die eindigde op de 3e plaats met een gewicht van 3.730 gram en 39 vissen. De 2e plaats was voor Harrie Winteraeken met een gewicht van 3.875 en 47 vissen. De verdiende overwinning was voor de Koning 2018 Heinz Coonen met een gewicht van 4.610 gram en 29 vissen. Heinz is evenals vorig jaar de trotse bezitter van de BOKOI-BOKAAL.

Lees verder

HSV PEIJ BOKAAL

HSV PEIJ BOKAAL

publicatiedatum: Zondag, 30 september 2018

Op zaterdag 29 september jl. werd de 4e wedstrijd van de competitie gevist nabij de Loskade brug Echt. In deze wedstrijd werd tevens gevist om de HSV Peij Bokaal. Het betrof een eerder afgelaste wedstrijd i.v.m. de extreme weersomstandigheden. Jos Vaessen en Bert Lemmens namen bezit van de kop- respectievelijk de staartpositie. In tegenstelling tot de weersomstandigheden vorige week op hetzelfde parcours was het deze morgen een lust voor het oog. Er was weinig wind met een aangenaam zonnetje en een water als een spiegel. Van meet af aan werd er door iedereen vis gevangen, eigenlijk was het een afspiegeling van vorige week alleen met een andere winnaar. Kwa gewicht en aantal was er niet veel verschil met de vorige week. Piet Cleven was de grote pechvogel deze morgen vanwege een breuk in een hengeldeel. Bij de weging eindigde Harrie Winteraeken op plaats 3 met een gewicht van 2.235 gram en 40 vissen. Op de tweede plaats eindigde Jos Vaessen met eveneens 2.235 gram en 48 vissen, vanwege het grotere aantal. De winnaar van deze wedstrijd en van de HSV Peij bokaal werd Heinz Coonen met een gewicht van 3.770 gram en 45 vissen.

Lees verder

BLOMEHOAF-BOKAAL

BLOMEHOAF-BOKAAL

publicatiedatum: Zaterdag, 22 september 2018

Op zaterdag 22 september jl. werd de 8e wedstrijd van de competitie gevist nabij de loskade te Echt. In deze wedstrijd werd tevens gevist om de Blomehoaf-bokaal, welke geschonken is door het bestuur van de Blomehoaf. De weersomstandigheden deze morgen konden er mee door, een matig briesje stond rechtstreeks over het water . Het was voor eenieder moeilijk vissen, maar in ieder geval beter als vorig jaar, want toen was het bar en boos. De vangsten in z'n algemeenheid vielen dan ook tegen. Har Vaessen en Bert Lemmens namen plaats op respectievelijk de kop- en staartpositie, beiden visten met de feeder. Iedere deelnemer telde bij de weging vis in het leefnet en zoals zo vaak voerde de grondels de boventoon. Bert Lemmens eindigde met 76 grondels op de 3e plaats met een gewicht van 1.655 gram. De tweede plaats was voor Heinz Coonen met een gewicht van 2.000 gram en 41 vissen. De winnaar van deze wedstrijd werd Harrie Winteraeken met een gewicht van 2.095 gram en 25 vissen. Harrie mag zich voor één jaar de trotse bezitter noemen van de Blomehoaf-bokaal.

Lees verder

BESTUURSWEDSTRIJD

BESTUURSWEDSTRIJD

publicatiedatum: Zondag, 16 september 2018

Op zaterdag 15 september jl. viste het bestuur haar jaarlijkse wedstrijd op het Julianakanaal nabij de Mebin brug Illikhoven. Zoals ook bij de reguliere competitiewedstrijden had het bestuur deze morgen het goede voornemen om haar beste beentje voort te zetten. Ger van Gisteren en Harrie Winteraeken namen plaats op polepositie, m.a.w. de kop- en staartpositie. Van meet af aan werd er direct vis gevangen, reeds bij de eerste inzet werd de eerste vis gehaakt. Naast grondels werden er ook voorns en baarzen gevangen. Ger had moeite om enkele baarzen in het het leefnet te krijgen, ondanks het minutenlang drillen. Hetzelfde gold voor Piet Cleven met de voorns, enkele voorns kozen alsnog voor het schepnet de vrijheid, hetwelk Piet naast het podium deed belanden. Bij de weging was het Rien Smits die met een gewicht van 1.090 gram op de derde plaats eindigde. Op de tweede plaats eindigde Ger van Gisteren met een gewicht van 1.655 gram. De duidelijke winaar werd Harrie Winteraeken met een gewicht van 3.350 gram.

Lees verder

7e COMPETITIEWEDSTRIJD

7e COMPETITIEWEDSTRIJD

publicatiedatum: Zaterdag, 8 september 2018

Op zaterdag 8 september jl. werd de zevende wedstrijd gevist van de hengelcompetitie op het Julianakanaal nabij de Mebin brug Illikhoven. Pierre Nelissen en Heinz Coonen namen bezit van respectievelijk de kop- en staartpositie. De voorspelde stevige bries bleek gelukkig een matige, waardoor met een hengellengte van 11 meter gevist kon worden. Vanaf het eerste fluitsignaal werden er meteen grondels gevangen, bij iedere inzet was het raak. De voorns en baarzen begonnen in het verloop van de wedstrijd ook te azen en menige wedstrijdvisser had het aan de stok met een grote baars welke op jacht was naar levend aas, doch bij het merendeel lukte het niet om deze in het leefnet te krijgen. De voorns werden wel door meerdere deelnemers gevangen, het was Heinz Coonen op de staartpositie die veelal voorns ving en die ook waarschijnlijk met de overwinning aan de haal zou gaan. Echter als laatste werd de vangst van Heinz gewogen en geteld, doch bij het binnenhalen van het leefnet bleek dat er een groot aantal voorns de vrijheid hadden gekozen vanwege twee grote gaten in zijn leefnet. Ondanks deze pech behaalde hij nog met het restant een tweede plaats. De derde plaats was voor Jos Vaessen met een gewicht van 2.170 gram en een aantal van 34. DE tweede plaats was voor Heinz Coonen met een gewicht van 2.390 gram en 28 vissen. De verdienstelijk winnaar werd Harrie Winteraeken met een gewicht van 2.730 gram en 39 vissen. Tussenstand ná 6 wedstrijden: 1. Heinz Coonen 17 punten 2. Ger van Gisteren 24 punten 3.Harrie Winteraeken 33.5. punten

Lees verder

INHALEN WEDSTRIJD 4 LOSKADE ECHT

INHALEN WEDSTRIJD 4 LOSKADE ECHT

publicatiedatum: Zondag, 26 augustus 2018

Op zondag 26 augustus jl. heeft het bestuur de INHAALWEDSRIJD nr. 4 op de LOSKADE TE ECHT vastgesteld voor ZATERDAG 29 SEPTEMBER 2018. Het Bestuur

Lees verder

WIM RAMAKERSBOKAAL

WIM RAMAKERSBOKAAL

publicatiedatum: Zondag, 26 augustus 2018

Op zaterdag 25 augustus jl. werd wedstrijdnummer 6 gevist op het Julianakanaal nabij Leenaerts Sluis Born. In deze wedstrijd werd er tevens gevist om de Wim Ramakers-bokaal, welke beschikbaar is gesteld door Mevr. Toos Ramakers. Bij herfstachtige weersomstandigheden werd er geloot om de kop- en staartpositie, welke ten deel viel aan Har Vaessen en Ger van Gisteren. Vanwege de stevige bries aan de waterkant werd door menig wedstrijdvisser gekozen voor de feeder. Dit was vooral ingegeven vanwege de trainingssessie van Bert Lemmens enkele dagen vooraf op hetzelfde parcours. Bert wist maar liefs 14 kg vis te verschalken, vandaar zijn optimisme. Echter voor een lang verhaal kort te houden, deze morgen zat het Bert niet mee. Hij ving namelijk geen enkele vis, hetgeen veel zegt over de verdere vangsten. Bij de weging was het de goed vissende Ger Havens die de 3e plaats behaalde met 5 vissen en een gewicht van 585 gram. De 2e plaats was voor Ger van Gisteren met 6 vissen en een gewicht van 970 gram. De verdienstelijk winnaar werd Har Vaessen eveneens met 6 vissen met een gewicht van 1.025 gram. Har mag zich voor één jaar de trotse bezitter noemen van de Wim Ramakersbokaal.

Lees verder

5e COMPETITIEWEDSTRIJD

5e COMPETITIEWEDSTRIJD

publicatiedatum: Zondag, 12 augustus 2018

Op zaterdag 11 augustus jl. werd de 5e competitiewedstrijd gevist op het Julianakanaal aan de Halve Maanweg nabij de brug te Roosteren. Vanwege de tropische temperaturen in de voorbiije weken werden er twee wedstrijden afgelast. Met frisse moed werd gestart met de loting, de gouden handjes waren voor respectievelijk Bert Lemmens en Ger van Gisteren. Al vroeg in de wedstrijd werden er achter op het parcours alwaar veel gevist wordt de eerste grote voorns gevangen. Naarmate de wedstrijd vorderde bleek dat de meerderheid van de wedstrijdvissers veelal grondels vingen. Er werden dan ook enkele honderden grondels gevangen, terwijl de vangst van de overige vissen summier was. De op de koppositie zittende Bert Lemmens ving in totaal 47 grondels en noteerde een gewicht van 1.000 gram. De strijd om de overwinning speelde zich af in de staart van de wedstrijd tussen Heinz Coonen en Ger van Gisteren. Bij de weging was het Jos Vaessen die op de 3e plaats eindigde met een gewicht van 1.725 gram en 32 vissen. De 2e plaats was voor Heinz Coonen met een gewicht van 2.135 gram en 30 vissen. De verdienstelijk winnaar werd Ger van Gisteren die een gewicht telde van 2.410 gram en 17 vissen.

Lees verder

Welkom

Van harte welkom op de site van h.s.v. Peij en Omstreken, de vereniging werd opgericht op 10 augustus 1985 in het kerkdorp Peij in de voormalige gemeente Echt door enkele tientallen enthousiaste sportvissers. In november 2010 werd op grootse wijze het 25-jarig jubileum gevierd.

Ons clublokaal buurthuis "De Blomehoaf" is gelegen aan de Tulpenstraat te Schilberg-Peij. 

Geniet van de vele informatie onder de sitelinks, heeft U vragen of opmerkingen stel ze via het contactformulier. Nieuwe leden zijn uiteraard van harte welkom.

 

VISWEERBERICHT