Nieuws

 

7e COMPETITIEWEDSTRIJD

7e COMPETITIEWEDSTRIJD

publicatiedatum: Zondag, 3 september 2017

Op zaterdag 2 september jl. werd de 7e competitiewedstrijd gevist op het Julianakanaal nabij de Mebin brug Illikhoven. De weersomstandigheden waren perfect, hetgeen menige supporter naar de waterkant lokte. De vangsten deze morgen vielen mee, iedere wedstrijdvisser telde meerdere grotere vissen in het leefnet. De grote pechvogel was Pierre Stijnen die een aanbeet kreeg, waarbij hij ternauwernood zijn hengel kon vasthouden. Het lukte hem dan ook niet om in eerste instantie zijn lijn op de molen te draaien. Dit was echt een kanjer, vlak aan de oever verdween de gigant met de onderlijn naar het diepe en een verbouwereerde Pierre achterlatend. Op het laatste gedeelte van het parcours werd de meeste vis gevangen en de deelnemers lagen kort bij elkaar met het gewicht. Na een lange periode van stilte werden er toch een groot aantal voorns gevangen. Bij de weging was het Heinz Henz die op de 3e plaats eindigde met 1.760 gram en 41 vissen. Bert Reyinz behaalde een 2e plaats met 1.765 gram en 24 vissen. Op de eerste plaats met 1.980 en 21 vissen eindigde Jos Vaessen. Een verdiende en duidelijke overwinning.

Lees verder

WIM RAMAKERS BOKAAL

WIM RAMAKERS BOKAAL

publicatiedatum: Zondag, 13 augustus 2017

Op zaterdag 12 augustus jl. werd de 6e wedstrijd van de competitie gevist op het Julianakanaal nabij Leenaerts Sluis Born. In deze wedstrijd werd tevens gevist om de Wim Ramakers Bokaal, welke geschonken is door mevr. Toos Ramakers-Hoex. Grijze wolken, wind en regen waren de belangrijkste ingrediënten op deze morgen. Ger van Gisteren en Har Vaessen mochten op de kop- en staartpositie plaatsnemen. Pierre Golsteijn ving binnen 10 seconden vanaf het fluitsignaal meteen een baars, hetgeen her en der toch enige hoop koesterde, doch een bekend spreekwoord is: schijn bedriegt. In het verloop van de wedstrijd werd er sporadisch vis gevangen. Een deelnemer was op de regel een uitzondering en telde menig visje in het leefnet. Bij de weging was het Jan Salden die op de 3e plaats eindigde met een gewicht van 720 gram en 9 vissen. De 2e plaats was voor Bert Reyinz met 820 gram en 9 vissen. De absolute topper was Har Vaessen met 1.925 gram en 9 vissen. Har is voor één jaar de trotse bezitter van de Wim Ramakersbokaal,

Lees verder

BESTUURSWEDSTRIJD

BESTUURSWEDSTRIJD

publicatiedatum: Zaterdag, 5 augustus 2017

Op zaterdag 5 augustus jl. werd de traditionele bestuurswedstrijd gevist op het Julianakanaal nabij de Mebin brug Illikhoven. De weersomstandigheden gedurende het eerste gedeelte van de wedstrijd waren dramatisch slecht. Paraplu's en regenkleding waren een must. Pierre Stijnen en Harrie Winteraeken namen plaats op de kop- en de staartpositie. Meteen na aanvang van de wedstrijd was het Ger van Gisteren die meteen een grote voorn ving, doch hij verzuimde om de vis in het leefnet te zetten. Harrie Winteraeken kon zijn draai in de eerste helft niet vinden, daar de vangsten summier waren. Halverwege de wedstrijd werd het bestuur getrakteerd op een lekker stukje Limburgse vlaai vanwege de 85ste verjaardag van Pierre Stijnen. Na de pauze werd de wedstrijd voortgezet en werd geprobeerd om de felbegeerde 1e plaats te veroveren. Piet Cleven eindigde op de 3e plaats met een gewicht van 315 gram en 21 vissen. De 2e plaats was voor Harrie Winteraken met 1.400 gram en 36 vissen. De verdiende winnaar werd Ger van Gisteren met een gewicht van 3.325 gram en 34 vissen.

Lees verder

5e COMPETITIEWEDSTRIJD

5e COMPETITIEWEDSTRIJD

publicatiedatum: Zaterdag, 22 juli 2017

Op zaterdag 22 juli jl. werd de 5e wedstrijd gevist op het Julianakanaal nabij de brug van Roosteren. Met een groot aantal deelnemers werd er geloot om de plaats op het parcours. Heinz Henz en Har Vaessen deden de gelukkigste greep door de kop- en de staartpositie voor hun rekening te nemen. Het was dan ook Heinz Henz die meteen vis begon te vangen op zijn stek, gevolgd door Heinz Coonen. Naarmate de wedstrijd vorderde, werd er ook door de overige wedstrijddeelnemers vis gevangen. Opmerkelijk was het gegeven dat er nogal wat deelnemers veel onderlijnen verspeelden doordat zij vast kwamen te zitten aan obstakels in het water. Bert Reyinz was de ongelukkigste deze wedstrijd, doordat hij vast kwam te zitten brak een hengeldeel. Ofschoon de vakantieperiode is gestart was de pleziervaart zeer gering en viel de stroming op het kanaal reuze mee. Opmerkelijk was de goede vangst van Pierre Nelissen, echter dit was nog niet genoeg voor een topklassering. Bij de weging was het Wim Winteraeken die door een eindspurt in het laatste uur beslag legde op de 3e plaats met een gewicht van 710 gram en 9 vissen. De 2e plaats was voor Heinz Henz met een gewicht van 1.450gram en 39 vissen. De verdiende winnaar van deze wedstrijd werd Heinz Coonen met een gewicht van 2.735 gram en 25 vissen.

Lees verder

H.S.V. BOKAAL PEY EN OMSTREKEN

H.S.V. BOKAAL PEY EN OMSTREKEN

publicatiedatum: Zaterdag, 24 juni 2017

Op zaterdag 24 juni jl. werd de 4 competitiewedstrijd gevist op het Julianakanaal nabij de brug Illikhoven. In deze wedstrijd werd tevens gevist om de H.S.V.-bokaal. Bij de loting kozen veel wedstrijdvissers voor de vaste stok, ondanks de stevige bries. Pluspunt was de aangename temperatuur. Van meet af aan waren het de grondels die het overwicht hadden. Absolute grondelkoning van deze zaterdag werd Bert Lemmens met in totaal 94 grondels, echter het was helaas niet toereikend voor een top-drie klassering. Een aantal wedstrijdvissers wist toch nog één of meerdere voorns te vangen, maar het was karig. Bij de weging werd geconstateerd dat alle deelnemers vis in hun leefnet hadden. Voor de weegploeg betekende dit een hoop telwerk. Ger van Gisteren eindigde op de 3e plaats met een gewicht van 1.100 gram en 45 vissen. De 2e plaats was voor Heinz Henz met een gewicht van 1.450 gram en 31 vissen. De winnaar van deze wedstrijd werd Bert Reyinz met hetzelfde gewicht van 1.450 gram, echter Bert telde 38 vissen. Hij mag zich tevens de trotse bezitter van de H.S.V.-bokaal noemen.

Lees verder

3e  COMPETITIEWEDSTRIJD

3e COMPETITIEWEDSTRIJD

publicatiedatum: Zondag, 18 juni 2017

Op zaterdag 17 juni jl. werd de 3e competitiewedstrijd gevist op het Julianakanaal bij Leenaerts aan de sluis te Born. de animo voor de feeder was groot, 13 deelnemers gaven hier de voorkeur aan. Vijf wedstrijdvissers hanteerden de vaste stok. De gehele oever was bezet door wedstrijdvissers van onze vereniging, een geweldig mooie bezetting. De trainingssessies in de voorbije week hadden niet veel vis opgeleverd, enkele voorns en voor het merendeel grondels. Pierre Golsteijn en Frans Beckers namen bezit van de kop- en staartpositie. Van meet af aan werd het duidelijk dat het visvolk er weinig zin in had, daar er maar sporadisch een visje werd gevangen. De supporters hielden de vissers op de hoogte van de vangsten. Ger van Gisteren verspeelde tot tweemaal toe een grote vis vanwege de aanwezige plantengroei in het water op zijn stek. Veel wedstijdvissers maakte gedurende de wedstrijd een ommetje, hetgeen betekende dat de vangsten inderdaad tegenvielen. Bij de weging waren er een groot aantal die weinig of geen vis telden in hun leefnet. Bij de weging bleek nieuwkomer Ger Havens beslag te leggen op de 3e plaats met een gewicht van 220 gram en 3 vissen. Op de 2e plaats eindigde Harrie Winteraeken met een gewicht van 300 gram en 4 vissen. De winnaar van deze wedstrijd werd Ger van Gisteren met een gewicht van 450 gram en 6 vissen.

Lees verder

3e Competitiewedstrijd

3e Competitiewedstrijd

publicatiedatum: Donderdag, 8 juni 2017

WEDSTRIJDVISSERS De in te halen wedstrijd van 3 juni jl. wordt gevist op ZATERDAG 17 JUNI 2017 bij Leenarts Sluis te Born. Bijeenkomst en loten om 7.45 uur. Het Bestuur

Lees verder

OVERLIJDEN MIA BOUMANS-GOLSTEIJN

OVERLIJDEN MIA BOUMANS-GOLSTEIJN

publicatiedatum: Zaterdag, 3 juni 2017

Met groot verdriet en diepe verslagenheid hebben wij op heden kennis genomen van het overlijden van mevr. Mia Boumans-Golsteijn op 1 juni jl. in Hospice de Ark te Roermond. Tante Mia zoals iedereen binnen de vereniging haar noemde bereikte de leeftijd van 87 jaar. Onze vereniging had een bijzonder plekje bij haar, zeker gelet op het gegeven dat haar echtgenoot Pierre vanaf 1985 de eerste voorzitter werd. Tante Mia was altijd present bij een evenement van onze vereniging, op feestavonden presenteerde zij zich meestal als een actrice of zangeres, hetgeen steeds met een dankbaar applaus werd begroet. Zij heeft steeds ook naar het overlijden van haar echtgenoot onze feestavonden bezocht en was tevens sponsor van de Pierre Boumans-Bokaal. Zij genoot van de muziek en van de aanwezigen met wie ze graag een praatje maakte. Wij zullen haar missen en willen haar langs deze weg bedanken voor haar inzet voor onze vereniging. Haar plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op woensdag 7 juni 2017 om 11.00 uur in de parochiekerk van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen aan de Kerkstraat te Peij. Het Bestuur

Lees verder

PIERRE BOUMANS BOKAAL

PIERRE BOUMANS BOKAAL

publicatiedatum: Zaterdag, 13 mei 2017

Op zaterdag 13 mei jl. werd de 2e competitiewedstrijd gevist op het Julianakanaal nabij de Mebin te Illikhoven. In deze wedstrijd werd er tevens gevist om de Pierre Boumans Bokaal. Bij aangename weersomstandigheden werd om exact 9.00 uur het startsein gegeven voor deze wedstrijd. De trainingssessies in de voorbije week had volgens de vissers weinig opgeleverd, alleen maar exoten. Spoedig bleek dat de grondels in overtal waren en iedere wedstrijddeelnemer telde dan ook 1 of meer grondels in het net. Bert Lemmens telde op het einde van de wedstrijd 67 grondels in het leefnet. In de tweede helft van de wedstrijd werden er toch door enkele deelnemers grote voorns gevangen. Bij de weging was de 3e plaats voor Bert Reyinz met een gewicht van 1.480 gram en 15 vissen. De 2e plaats was voor Harrie Winteraeken met een gewicht van 1.730 gram en 39 vissen. De winnaar van deze wedstrijd werd Heinz Coonen met een gewicht van 2.100 gram en 39 vissen. Heinz is voor één jaar de trotse bezitter van de Pierre Boumans Bokaal.

Lees verder

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Lid in de Orde van Oranje Nassau

publicatiedatum: Zaterdag, 29 april 2017

Op woensdag 26 april jl. heeft ons lid mevr. Els Janssen uit Susteren de koninklijke onderscheiding "Lid in de Orde van Oranje Nassau" uit handen van burgemeester Hessels ontvangen. Zij kreeg deze onderscheiding voor de verdienste in de samenleving zoals E.H.B.O. en bond van Ouderen. Namens bestuur en leden gefeliciteerd.

Lees verder