Het laatste verenigingsnieuws

PIERRE BOUMANS BOKAAAL

PIERRE BOUMANS BOKAAAL

publicatiedatum: Zaterdag, 21 april 2018

Op zaterdag 21 april werd de 2e wedstrijd gevist van de competitie in de Berghaven te Schipperskerk, tevens werd er revist om de Pierre Boumansbokaal, welke beker beschikbaar is gesteld door de fam. Boumans. Bij een heerlijk zonnetje en weinig wind werd er geloot om de plaatsen, Heinz Coonen en Ger van Gisteren hadden de gelukkige handjes n.m. de kop- en staart positie. In tegenstelling tot de gedane oefensessies bleken de vangsten deze morgen tegen te vallen. Alleen de grondels hadden er zin in en deze werden dan ook in grote getale gevangen. Halverwege waren andere vissoorten dun gezaaid. In de tweede helft werden er toch enkele brasems en voorns gevangen. Duidelijk werd in ieder geval dat de plaatsen voor in het parcours de betere vangstresultaten hadden. Grote pechvogel was Ger Havens die zowel een brasem als voorn loste voor zijn schepnet. Bij de weging was het Bert Lemmens die beslag legde op de 3e plaats met een gewicht van 1.390 gram en 1 vis, de 2e plaats was voor Heinz Henz met een gewicht van 2.090 gram en 26 vissen. de winnaar van deze wedstrijd werd Heinz Coonen met een gewicht van 2.330 gram en 60 vissen. Heinz is voor één jaar de trotse bezitter van de Pierre Boumans Bokaal.

Lees verder

PIERRE STIJNEN BOKAAL

PIERRE STIJNEN BOKAAL

publicatiedatum: Zaterdag, 31 maart 2018

Op zaterdag 31 maart jl. werd de 1e competitiewedstrijd gevist in de Berghaven nabij Schipperskerk. In deze wedstrijd werd tevens gevist om de Pierre Stijnen Bokaal. Na het aanhoudend koude weer was het vandaag een stralende dag met veel zonneschijn en weinig wind. Heinz Coonen en Wim Winteraeken namen bezit van de kop- en staartpositie. De verwachtingen waren deze morgen niet erg hoog, aangezien de watertemperatuur veel te laag is. Gedurende de wedstrijd bleek dan ook dat het visvolk het liet afweten. Grondels werden her en der wel gevangen en Ger Havens was de enige die een maatse voorn ving. Deze laatste liet in het laatste half uur van de wedstrijd een grote vis ontglippen en verspeelde daarmee met grote zekerheid de overwinning. Jos Vaessen uit Maasbracht ging er met de overwinning van door, hij behaalde een gewicht van 570 gram en 47 vissen. Op de tweede plaats eindigde Ger Havens met 520 gram en 9 vissen. de derde plaats was voor Ger van Gisteren met een gewicht van 380 gram en 16 vissen. Jos Vaessen is vóór een jaar de trotse bezitter van de Pierre Stijnen Bokaal.

Lees verder

AFHALEN VISPAS 2018

AFHALEN VISPAS 2018

publicatiedatum: Dinsdag, 27 februari 2018

H.S.V. PEIJ en OMSTREKEN Op zondag 4 maart 2018 stellen wij U wederom in de gelegenheid om de vispas af te halen c.q. aan te vragen. het voorjaar nadert met rasse schreden en velen zullen de waterkant opzoeken om zijn of haar hengeltje uit te gooien. Zorg daarom dat U tijdig in bezit bent van de vereiste vergunning, een boete kost heel veel geld. Nieuwe leden zijn uiteraard van harte welkom, ouders kunnen hun kinderen aanmelden voor deelname aan een viscursus, zodat ze met vader en/of moeder ook een hengeltje kunnen uitgooien. VIS PAS MET DE VISPAS Wij verwelkomen U graag in de Blomehoaf, Tulpenstraat 20 te Peij van 10.00 tot 12.00 uur op voornoemde datum. Mocht U niet in de gelegenheid zijn om op deze morgen een vispas aan te vragen, dan heeft U ook nog de mogelijkheid om deze online aan te vragen via onze website hsvpeijenomstreken.mijnhengelsportvereniging.nl. U kunt dan zelf uw voorlopig bewijs printen en gaan vissen. Uw definitieve vispas ontvangt u dan via Sportvisserij Nederland. Bestuur H.S.V. Peij en Omstreken

Lees verder

LEDENVERGADERING 2017

LEDENVERGADERING 2017

publicatiedatum: Dinsdag, 5 december 2017

Beste leden, Op vrijdag 29 december a.s. vindt de ledenvergadering plaats in de "Blomehoaf" aan de Tulpenstraat 20 te Pey. De aanvang van de vergadering is om 20.00 uur. AGENDA: 1. Opening voorzitter 2. Mededelingen 3. Verslag ledenvergadering 16 december 2016 4. Verslag secretaris verenigingsjaar 2017 5. Verslag kascontrole en penningmeester 6. Verkiezing bestuursleden, aftredend Ger van Gisteren 7. Wedstrijdrooster en -reglement 2018 8. W.V.T.T.K./RONDVRAAG 9. Sluiting Het Bestuur

Lees verder

FEESTAVOND

FEESTAVOND

publicatiedatum: Zondag, 19 november 2017

Op 18 november jl. werd de traditionele feestavond van de vereniging gehouden in de Blomehoaf te Echt. De avond werd geopend door voorzitter Piet Cleven, welke een speciaal woord van welkom had voor Huub Heijthuijsen, die herstellende is van een ziekte, en die toch even acte de presence gaf. Op deze avond ontvingen de winnaars van de diverse wedstrijden hun verdiende eremetaal. De KONINGSTITEL was dit jaar voor Bert Reyinz die een heel goed wedstrijdseizoen viste. Dit bleek ook uit de vele bekers die Bert mee huiswaarts mag nemen. De tweede plaats was voor Ger van Gisteren en onze oosterbuur Heinz Henz legde beslag op de derde plaats. Bij muziek van DJ Jopie werd er gezellige muziek gedraaid, aan een natje en vooral het droogje ontbrak het niet. Het eten was heel goed verzorgd. Op het einde van deze wederom geslaagde avond togen de wedstrijddeelnemers huiswaarts met een goed gevuld levensmiddelenpakket. Voor een impressie van deze avond zie de foto's onder het kopje Fotoalbums op de website. Het Bestuur

Lees verder

FEESTAVOND 2017

FEESTAVOND 2017

publicatiedatum: Zaterdag, 28 oktober 2017

Op zaterdag 18 november a.s. zal onze vereniging de jaarlijkse feestavond houden in haar clublokaal "De Blomehoaf" aan de Tulpenstraat 20 te Peij. Tijdens deze feestavond zal de Koning van 2017 worden gehuldigd en krijgen alle deelnemers aan de wedstrijden hun behaalde eremetaal en hun levensmiddelenpakket. Ook de leden van H.S.V. Peij die niet aan de wedstrijden hebben deelgenomen zijn eveneens van harte welkom op deze avond met muziek van Deejay Jopie. Om de kosten enigszins te drukken vragen wij een bijdrage van € 15,00 p.p. Opgave voor deze feestavond kan geschieden middels het antwoordstrookje bij de uitnodiging of bij een van de bestuursleden en wel vóór 12 november a.s. Het Bestuur

Lees verder

KONINGSTITEL H.S.V. PEIJ EN OMSTREKEN

KONINGSTITEL H.S.V. PEIJ EN OMSTREKEN

publicatiedatum: Zondag, 15 oktober 2017

KONINGSTITEL H.S.V. PEIJ EN OMSTREKEN Na een spannende titelstrijd van 9 wedstrijden is nieuweling Bert Reyinz de nieuwe Koning 2017 geworden. Bert heeft deze wedstrijden constant gevist voor een topklassering, hetgeen hem aardig gelukt is, hij heeft niet veel steekjes laten vallen. Voor de plaatsen om het zilver en brons was het tot de laatste wedstrijddag zeer spannend. Het was uiteindelijk Ger van Gisteren die zijn 2 punten voorsprong op concurrent Heinz Henz wist te behouden en daarmee 2e werd in de eindklassering. Het is een mooie competitie geweest met een groot aantal deelnemers. Op zaterdag 18 november wordt de traditionele feestavond gehouden in de Blomehoaf, hierbij zal de Koning gehuldigd worden en ontvangen de prijswinnaars hun gewonnen eremetaal.

Lees verder

BOKOI-BOKAAL

BOKOI-BOKAAL

publicatiedatum: Zondag, 15 oktober 2017

Op zaterdag 14 oktober jl. werd de 9e wedstrijd in de competitie gevist op het Julianakanaal nabij de brug van Roosteren. In deze wedstrijd werd tevens gevist om de Bokoi-bokaal, welke beschikbaar is gesteld door Frank Bongers van Hengelsport Bokoi. In tegenstelling tot de voorgaande wedstijd was het wateroppervlak als een spiegel met een heerlijk zonnetje, een ideaal weer. Ger Havens en Jos Vaessen hadden de gelukkige handjes voor de kop- en staartpositie. De top 3 van het klassement zaten gebroederlijk naast elkaar, t.w. Ger van Gisteren, Bert Reyinz en Heinz Henz. Vrij rap werden de eerste vissen gevangen zowel grondels als voorns. Een aantal wedstrijddeelnemers ving constant vis, terwijl anderen mondjesmaat een visje wisten te verschalken. er waren zelfs vissers die halverwege geen vis telden, maar dit in de tweede helft van de wedstrijd compenseerden. Bij de top 3 was het Ger van Gisteren die zowel de Koning van 2017 alsook de nummer 3 van het klassement achter zich liet. Bij de weging was het Wim Winteraeken die met een mooi gewicht van 3.945 gram en 27 vissen beslag legde op de 3e plaats. de 2e plaats was voor Jos Vassen met een gewicht van 5.010 gram en 32 vissen. De absolute topper was Heinz Coonen met een mooi gewicht van 6.290 gram en 51 vissen. Heinz is voor 1 jaar de trotse bezitter van de Bokoi-bokaal.

Lees verder

BLOMEHOAF BOKAAL

BLOMEHOAF BOKAAL

publicatiedatum: Zaterdag, 7 oktober 2017

Op zaterdag 7 oktober jl. werd de 8e wedstrijd van de competitie gevist nabij de loskade te Echt. In deze wedstrijd werd tevens gevist om de Blomehoaf-bokaal, welke geschonken is door het bestuur van de Blomehoaf. De weersomstandigheden deze morgen waren bar en boos. Een harde wind blies rechtstreeks over het water, hetwelk de uitstraling gaf van een golfslagbad. Heinz Henz en Pierre Golsteijn namen plaats op respectievelijk de kop- en staartpositie. Vanwege de hevige wind en later regen werd het vissen eigenlijk onmogelijk. Een aantal vissers hielden het dan ook tijdig voor gezien. De grote pechvogel werd Pierre Golsteijn, door een windvlaag werden de laatste 3 hengeldelen een prooi voor het Julianakanaal. Ondanks dit alles werden er toch her en der vis gevangen. De bedachte optie deze morgen door Bert Lemmens miste de uitwerking. Bij de weging was het Ger van Gisteren die een gewicht telde van 1.565 gram en 12 vissen, goed voor de derde plaats. De tweede plaats was voor Bert Reyinz met een gewicht van 2.915 gram en 16 vissen. De winnaar van deze wedstrijd werd Jos Vaessen met een gewicht van 3.890 gram en 25 vissen. Jos mag zich voor één jaar de trotse bezitter noemen van de Blomehoaf-bokaal.

Lees verder

UITVAART JAN SALDEN

UITVAART JAN SALDEN

publicatiedatum: Dinsdag, 26 september 2017

De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 30 september 2017 om 10.30 uur in Crematorium Peusen, Bellekeweg 37 te Echt. Het Bestuur

Lees verder

Welkom

Van harte welkom op de site van h.s.v. Peij en Omstreken, de vereniging werd opgericht op 10 augustus 1985 in het kerkdorp Peij in de voormalige gemeente Echt door enkele tientallen enthousiaste sportvissers. In november 2010 werd op grootse wijze het 25-jarig jubileum gevierd.

Ons clublokaal buurthuis "De Blomehoaf" is gelegen aan de Tulpenstraat te Schilberg-Peij. 

Geniet van de vele informatie onder de sitelinks, heeft U vragen of opmerkingen stel ze via het contactformulier. Nieuwe leden zijn uiteraard van harte welkom.

 

VISWEERBERICHT