Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Wedstrijdreglement 2019

Viswedstrijd HSV PEIJ en Omstreken seizoen 2019

Er worden 9 wedstrijden gevist.
Bij de wedstrijden is de keuze tussen het vissen met de vaste hengel (met een max. lengte van 11.5m.) of met de feederhengel vrij. Tijdens de wedstrijd mag van hengel gewisseld worden.
Het wedstrijdparcours zal met ruime onderlinge afstanden worden uitgelegd.
Er wordt gevist op Gewicht. Bij gelijk gewicht bepaalt aantal de winnaar.Wedstrijdreglement H.S.V. Peij e.o. 2019

1.Dit reglement geldt voor alle viswedstrijden van HSV Peij en Omstreken
2.Eerste signaal 5 min. voor aanvang wedstrijd voeren vaste hengel (vissen nog niet toegestaan). Tweede signaal aanvang wedstrijd. (er mag niet meer zwaar worden bijgevoerd)
Derde signaal, einde wedstrijd, hengels uit het water, totdat de weegploeg is geweest. De vis dient tot aan de weging in het leefnet te blijven, alle andere vis wordt niet meegewogen.
3.Er wordt gevist op gewicht. Voor minimum maten zie toevoeging “minimum maten vissoorten” reglement. SNOEK, SNOEKBAARS en PALING tellen voor de uitslag niet mee.
4.Aas en voer naar keuze, volgens de wettelijke bepalingen, max. hoeveelheid kant-en-klaar voer is 10 ltr. Het gebruik van gekleurde maden en vers de vase is verboden evenals levende- of stukjes vis. Verboden is eveneens: gebruik van katapult. Maden-dropper en cuppen is toegestaan.
5.Hengellengte is min. 7,-m en max. 11,5 mtr, de vislijn mag maximaal voorzien zijn van een enkelvoudige haak met een dobber die het lood kan dragen. De dobber moet tijdens het vissen in het water zijn.
6.Hulp van buitenaf is alleen toegestaan als dit noodzakelijk is en vóór de wedstrijd is aangevraagd.
7.Er dient gevist te worden op het gelote nummer, hier mag max. 1 mtr. naar links of rechts worden afgeweken.
8.De gevangen vis dient bewaard te worden in een deugdelijk leefnet en dient tot aan de weging in het water te blijven, het leefnet moet een minimale lengte hebben van 1.50 mtr.
9.Het inschrijfgeld bedraagt € 30,00 en dient bij de eerste inschrijving te worden voldaan, bij deelname aan minimaal 4 wedstrijden kan men aanspraak maken op het prijzen-pakket, e.e.a. ter beoordeling van het bestuur.
10.De loting vindt plaats 1 uur en 30 minuten voor aanvang wedstrijd, het inschrijven dient voor deze tijd te zijn gebeurd. Als iemand op dit tijdstip niet aanwezig is en zijn inschrijfgeld heeft voldaan dan wordt voor hem meegeloot. Als een deelnemer zich eenmaal niet heeft afgemeld, wordt tijdens de volgende wedstrijd niet meer automatisch meegeloot, indien hij niet tijdig aanwezig is.
11.Deelnemers dienen lid te zijn van H.S.V. Peij e.o. en in het bezit te zijn van een vispas.
12.De controle op aas en voer geschiedt steekproefsgewijs voorafgaand aan de wedstrijd door de daartoe aangewezen personen. Overtreding, geconstateerd voor of tijdens de wedstrijd, wordt met onmiddellijke schorsing en verwijdering uit het klassement bestraft.
13.Bij onweer of een zodanig noodweer dat de veiligheid van de deelnemers in gevaar brengt e.e.a. ter beoordeling van het bestuur c.q. aangewezen personen, wordt de wedstrijd voor max. 1 uur stilgelegd. De hengels dienen uit het water genomen te worden tot aan de hervatting of schorsing van de wedstrijd. Is er ¾ wedstrijd gevist dan telt deze mee voor de einduitslag, is er minder gevist dan wordt er zo spoedig mogelijk een vervangende datum bekend gemaakt.
14.Beschadigingen van eigendommen kunnen niet op H.S.V. Peij e.o. worden verhaald.
15.Een uitwijkwater wordt door de daartoe aangewezen personen bekend gemaakt indien nodig, e.e.a. wordt op de wedstrijddag beslist.
16.Deelnemers dienen de visstek netjes achter te laten.
17.In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.AANVULLING REGLEMENT FEEDER

1.Er wordt alleen gevist met een Feederhengel of Gelijke
2.Er geldt een minimale werp- en visafstand van 15 mtr.
3.Bij gecombineerde wedstrijden vastehengel / feederhengel betekent het tweede signaal voeren en vissen, het derde signaal betekent einde wedstrijd.


MINIMUMMATEN VISSOORTEN.

Verschillende vissoorten hebben een minimummaat (zie pagina 9 van de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren). Voor vissoorten die het meest voorkomen: blankvoorn, riet-/ruisvoorn, spiering, alver, kolblei, brasem, roofblei, vetje, pos, winde wordt door de HSV Peij eo een minimum maat gehanteerd van 10 cm.
Voor de verschillende exotische grondelsoorten (zwartbek-, marmer-, kesslers-, witvin- pontische stroomgrondel) geldt geen minimummaat. Door de HSV Peij eo wordt elke gevangen grondel geteld.
Baars heeft een wettelijke minimum maat van 22 cm. Echter, het is (m.u.v. het IJselmeer) toegestaan om onbeperkt baarzen onder de minimummaat in het leefnet te hebben, onder voorwaarde dat deze vissen weer in het zelfde water worden terug gezet. HSV Peij eo hanteert voor Baars een minimummaat van 10 cm.