LEDENVERGADERING 2017

terug naar overzicht

Dinsdag, 5 december 2017

Beste leden, Op vrijdag 29 december a.s. vindt de ledenvergadering plaats in de "Blomehoaf" aan de Tulpenstraat 20 te Pey. De aanvang van de vergadering is om 20.00 uur. AGENDA: 1. Opening voorzitter 2. Mededelingen 3. Verslag ledenvergadering 16 december 2016 4. Verslag secretaris verenigingsjaar 2017 5. Verslag kascontrole en penningmeester 6. Verkiezing bestuursleden, aftredend Ger van Gisteren 7. Wedstrijdrooster en -reglement 2018 8. W.V.T.T.K./RONDVRAAG 9. Sluiting Het Bestuur